Zoeken


Walgrave, Jan Hendrik O.P.

WALGRAVE, Jan Hendrik O.P. (1911-1986)

 

Studies aan het Dominicaans Studium 1930-1938.

Doctoraat in de Theologie 1943 (KU Leuven) : Kardinaal Newmans theorie over de ontwikkeling van het dogma in het licht van zijn kennisleer en apologetiek

 

1945-1957 : Professor Theodicee en Fundamentele Theologie Dominicaans Studium

1957 : Hoger Instituut voor Godsdienstwetenschappen - KU Leuven

1969 : Faculteit Theologie - KU Leuven

 

Lid van de Internationale Theologische Commissie

 

Belangrijkste publicaties :

Newman. Le développement du dogme, Casterman, Doornik-Parijs, 1957, 398 p.

Newman the Theologian, London, 1960, 378 p.

Geloof en theologie in de crisis, Kasterlee, 1966, 409 p. (Bespreking Prof. Dr. M. Gielis)

Op de grondslag van het Woord. Openbaring en gelovig verstaan, Lannoo, Tielt, 1965, 274 p.

[Parole de Dieu et existence, Casterman, Doornik, 1967]

Heil, geloof en openbaring, De Vroente, Kasterlee, 1968, 212 p.

[Un salut aux dimensions du monde , Cerf, Parijs, 1970)

Selected Writings. Thomas Aquinas - J. H. Newman - Theologia Fundamentaliss, Peeters, Leuven, 1982, 425 p. (Bevat bibliografie 1936-1982, 448 titels)

 

Vele bijdragen in Kultuurleven en Tijdschrift voor Filosofie

 

Thomistische publicaties:

‘Zelfkennis en innerlijke ervaring bij Sint-Thomas', in: Tijdschrift voor Filosofie 9 (1947), 3-62.

‘Instinctus Spiritus Sancti: een proeve tot Thomas-interpretatie', in: Eph. Theol. Lov. 45 (1969) 153-167

‘Geloven bij Sint-Thomas van Aquino', in: Tijdschrift voor Geestelijk Leven 30 (1974), 145-162

‘Quelques remarques sur le désir naturel chez saint Thomas d'Aquin', in: Studi Tomistici 2, 1974, 221-229

‘Het natuurverlangen naar de godsaanschouwing bij Thomas van Aquino', in: Tijdschrift voor Filosofie 36 (1974), 232-266

‘Spreken over God en analogie bij Thomas van Aquino', in: Miscellanea A. Dondeyne, University Press, Leuven, 1974, 393-414.

‘De benadering van de godsvraag door Thomas van Aquino', in: Algemeen Tijdschrift voor Wijsbegeerte 66 (1974), 279-286

‘Kritik und Interpretation der Gottesbeweise bei den Oxford-Thomisten', in: P. Eckert (hrsg.) Thomas von Aquin. Interpretationen und Rezeption, Grünewald, Mainz, 1974, 144-158.

‘Die Erkenntnislehre des hl. Thomas von Aquin', in: J. Ratzinger (hrsg.) Aktualität der Scholastik, Pustet, Regensburg, 1975, 23-36

‘The use of Philosophy in the theology of Thomas Aquinas', in: Aquinas and the problems of his time, University Press, Leuven, 1976, p. 181-193

‘Understanding of God according to Thomas Aquinas', in: Louvain Studies 7 (1978), p. 85-90

‘Tertia Via' in: Leo J. Elders (red.) Quinque sunt viae, Città del Vaticano, 1980, p. 65-74.

‘The Personal Aspects of St. Thomas' Ethics' in: Leo J. Elders (red.) The Ethics of St. Thomas Aquinas, Rome, 1984, p. 202-215. (Studi Tomistici 25)

Free counter and web stats