Zoeken


Publicaties

Doctor Humanitatis

een reeks filosofische en theologische publicaties uitgegeven door het Nederlands Thomas-Gezelschap

 

Doctor Humanitatis - Vol 1: De actualiteit van Sint-Thomas van Aquino, (red. J. Vijgen)
Boekenplan, Hoofddorp, 2005, 215 p., ISBN 907179491-1

Bevat o.m. de handelingen van het eerste symposium van het NTG, georganiseerd op 25 september 2004 te Rolduc. Met bijdragen van o.a. Prof. Dr. Leo J. Elders, Prof. Dr. Abelardo Lobato, Prof. Dr. Bonifacio Honings, Prof. Dr. Jozef Wissink, Dr. Harm Goris en Dr. David Berger.

Verschenen 2005, bestellen kan via www.boekenplan.nl

Thomistenlexikon, hrsg. D. Berger & J. Vijgen
Nova & Vetera, Bonn, 2006

Paus Benedictus XVI over Sint-Thomas van Aquino

Verscheidene malen en op verscheidene wijzen heeft paus Benedictus XVI over Sint-Thomas van Aquino, de Doctor Communis gesproken. Zijn eerste, wetenschappelijk werk was trouwens de vertaling, samen met Alfred Läpple, van Sint-Thomas' kwestie over de caritas.

 

"Vom ersten Buch Joseph Ratzingers gibt es nur zwei schreibmaschinengeschriebene, in rotes Leder gebundene Kopien. In goldgelben Lettern steht dort geschrieben, worum es sich handelt: die deutsche Übersetzung der Quaestio disputata de caritate des heiligen Thomas über die Liebe. Eine der Kopien befindet sich im Besitz des Verfassers, die andere bei Professor Alfred Läpple in dessen Haus in Gilching, am Stadtrand von München. „Wir haben es gemeinsam übersetzt, Zeile für Zeile," erzählt er. „Das war 1946. Ich kann mich daran erinnern, daß wir jedes einzelne Zitat nachgeblättert haben: Platon, Aristoteles, Augustinus... Dann, viele Jahre später - das handgeschriebene Original war inzwischen brüchig geworden - tippte meine Sekretärin die Niederschrift auf der Schreibmaschine ab und ließ zwei Kopien binden. Eine davon habe ich Joseph am 14. März 1979 geschenkt, als er zum Fest des hl. Thomas nach Salzburg kam, um an der Universität, an der ich damals Dekan der Theologischen Fakultät war, den Festvortrag zu halten: „Konsequenzen des Schöpfungsglaubens".

Alfred Läpple getuigt hier

In bijgevoegd PDF-document kan u alle teksten van Benedictus XVI over Sint-Thomas lezen.

 

Thomistische literatuur

 

Vertalingen

  • Proloog Epistolam ad Hebraeos (PDF)
  • Proloog Super II ad Corinthios (PDF)
  • Supplement q. 40, a. 7: Of de gewaden van de bedienaars op passende wijze ingesteld zijn door de Kerk? (PDF)
  • Summa Theologiae IIIa q. 83, a. 5: Over de betekenis van de kruistekens gedurende de canon. (PDF)
  • Quodlibet IV, q. 9, a. 3: Of een meester bij het bepalen van een antwoord op theologische vragen meer gebruik moet maken van de rede dan van autoriteiten? (PDF)
  • Summa Theologiae IIa-IIae, q. 185, a. 1: Is het geoorloofd te verlangen naar het bisschopsambt? (PDF)
  • Indeling van de Summa Theologiae (PDF)
  • Quodlibet V, q. 11, a. 2 over het weigeren van een bisschopsverkiezing (PDF)
  • Ad Bernardum: het laatste geschrift van Sint-Thomas (PDF)
  • Quodlibet III, q. 1, a. 1-2: materie en vorm in de Eucharistie (PDF)

 

 

 

Free counter and web stats